مسئول فنی جویای کار

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
دکتر هاشم ناصحي09151106000 12ساعت پروانه آزاد جهت فعاليت در شركتهاي دارويي و داروخانه ها
5سال سابقه فعال در شركتهاي دارويي
دکتر محمدرضا ژيان باقرپور09153164813 پروانه ازاد صبح ۸ساعت براي شركتهاي دارويي وداروخونهابيبا تجربه ۱۰ سال شركت دارويي مركز
دکتر مهدي جمعيتي09159229434 سلام نيازمند قايم مقام
شيفت عصر
09159229434
دکتر زهرا باغشني09377309711 با سلام. 12 ساعت پروانه ازاد جهت داروخانه يا شركت، همراه حضور توافقي. ترجيحا پرسنل خانم. مقيد به قانون و وجدان
دکتر فرزانه سبحاني09158784340 با سلام و احترام.پروانه آزاد جهت شركت هاي دارويي
دکتر عليرضا نيك دل تيموري09113387546 12 ساعت پروانه آزاد
دکتر ميترا رضايي09919509388 متقاضي قائم مقام مسئول فني داروخانه، (ترجيحا شيفت صبح).
دکتر سارا خوشبخت09151089096 ۶ ساعت پروانه آزاد جهت شيفت صبح آماده ي همكاري از ابتداي سال ۹۹