مسئول فنی جویای کار

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
دکتر نسرين امجدي09152182129 پروانه آزاد
آشنا به زبان انگليسي و عربي
تجربه كاري در داروخانه و ساير حوزه هاي داروسازي
دکتر جواد مطهري نيا09334444224 حضور به عنوان قائم مقام نوبت صبح و عصر
دکتر محدثه يداللهي فر09157464690 ۱۲ساعت پروانه آزاد - آماده همكاري
دکتر مهران قانعي09153532774 آماده همكاري به عنوان جانشين مسئول فني(شيفت عصر)
دکتر مرجان رضايي09151002760 ۴ ساعت پروانه‌ي آزاد براي عصر، جهت كار در داروخانه
دکتر ياسمن قرائي09154456248 12ساعت پروانه آزاد -باحضور
سابقه كار در بيمارستان و داروخانه ها
آماده همكاري جهت فعاليت در داروخانه هاي سطح شهر- بيمارستاني و شركتهاي دارويي-