داروخانه های نیازمند به مسئول فنی

برای ثبت درخواست به پروفایل کاربری مراجعه کنید
درخواست کنندهشماره تماسشرح
داروخانه دكتر مهنوش ژياني09155050475 نيازمند مسول فني پروانه دار جهت شيفت صبح داروخانه روزانه واقع درقاسم اباد
داروخانه اعتماد09151127100 دكتر داروسازباحضور و پروانه- شيفت صبح. آدرس،بين ميدان تقي اباد و چهارراه لشكر. روبروي استانداري.
داروخانه شبانه روزي دكترحسيني نژاد09158082084 دكتر داروساز حضور و پروانه