اسناد پزشکی واحد داروخانه

قيمت جديد داروهاي مورد تعهد بيمه سلامت ايران

 

 

 

جديدترين فايل قيمت داروها را ميتوانيد از اين آدرس دانلود نماييد

 

http://ihio.gov.ir/Portal/Home/Defaul               


مشاهده فایل ضمیمه
مجموعه آشنايي با ضوابط و دستورالعمل ها مجموعه آشنايي با ضوابط و دستورالعمل هاي اسناد دارويي
مشاهده فایل ضمیمه
داروخانه هاي مجاز به عرضه داروهاي شيمي درماني

 

 

 

  •  مشهد

 

     داروخانه هاي مركزي امام - شبانه روزي 22بهمن - هلال احمر - دكترنوري فرد - دكتر قره چمني - دكترپيشقدم 

 

    دارالشفاء امام -دكتر ميرهادي زاده - دكترمدهوشي - دكترچراغي - داروخانه بيمارستان امام حسين - دكتر رحيم زاده

 

  •   سبزوار

 

      داروخانه هاي دكتر عربشاهي - دكتر اعظم بداغ آبادي  - دكتر مرجان كاظمي


مشاهده فایل ضمیمه