قوانین و مقررات

بخشنامه ها

 

 

حقوق مسئولين فني در سال99

 

حقوق مسئولين فني در سال 98

 

حقوق مسئولين فني در سال97

 

 

خدمات فني و حرفه اي داروئي در سال 97

 

راي ديوان عدالت اداري درخصوص تجاري مكان داروخانه ها

 

حقوق مسئولين فني در سال 96


تعرفه خدمات دارويي - حق فني  (اعلامي در سال  95)

 

حقوق مسئولين فني در سال 95

 

 بخشنامه حقوق و دستمزد در سال 95

 

نحوه محاسبه و پرداخت عيدي و پاداش مشمولين قانون كار در سال 1394

 

حقوق مسئولين فني در سال 94

 

بخشنامه حقوق و دستمزد در سال 94

 

 

نحوه محاسبه و پرداخت عيدي و پاداش مشمولين قانون كار در سال 1393

 


بخشنامه حقوق و دستمزد در سال 93

 

 

حقوق و مزاياي حين كار كارگران دائم و موقت در سال 93

 

 

ميزان حقوق و دستمزد در سال 93 - به تفكيك

 

 

بخشنامه حقوق مسئولين فني در سال 93

 

 

بخشنامه تعرفه حق فني داروخانه ها در سال 93

 

 

دستورالعمل تعرفه خدمات دارويي در سال 93

 

 

اعمال ماليات برارزش افزوده در قيمت مصرف كننده براي محصولات مكمل توسط شركتهاي توزيعي

 

راي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبه پاركينگ

 

اجرت ساخت فرآورده هاي جالينوس  


مشاهده فایل ضمیمه