سمينار و دوره هاي بازآموزي


 

انجمن داروسازان خراسان رضوي دوره هاي بازآموزي ذيل را برگزار مي كند

 

ثبت نام در سايت آموزش مداوم مشهد  انجام مي شود :

 

94/07/30     دارو درماني و تغذيه نوزادان و اطفال

*********************************************************************************************************************************************

 

  - برنامه آموزش مداوم اصول تجويز منطقي داروهاي موثر بر اختلالات اوتيستيك