ثبت نام دوره هاي آموزشي آشنايي كار در داروخانه

ثبت نام دوره هاي آموزشي آشنايي كار در داروخانه


 

 

با توجه به مجوز صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انجمن داروسازان به عنوان تنها نهاد آموزش دهنده رسمي و مجاز پرسنل داروخانه ها اقدام به برگزاري دوره آموزش « آشنايي با كار در داروخانه» نموده، . اين دوره شامل حدود  60 ساعت تئوري و 80 ساعت كارعملي مي باشد. كارآموزان بعد از احراز نمره قبولي در آزمون تئوري و تاييد اتمام دوره كاروزي از طرف داروخانه مربوطه، گواهي داروياري داروخانه دريافت مي دارند .

 

 

مكاتبه مدير كل محترم دارودر زمينه مسئوليت دوره هاي آموزش تكنيسين دارويي با انجمن داروسازان

 

 

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان داروخانه ها (كليك كنيد)