170 قلم داروی بیماران خاص و صعب العلاج تحت حمایتهای ویژه سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفت

( 1049 بازدید )

دکتر انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به ضرورت الزام ادغام و یکپارچگی صندوقهای بیمه ای در سطح کشور گفت: در حال حاضر هرکدام از صندوقهای بیمه ای کشور دارای ساز و کار مشخصی برای خود بوده و برای بیمه شدگان خود از منابع عمومی دولت ارائه خدمات می نمایند، در این میان تنها صندوق تامین اجتماعی است که در راستای ضوابط و وظایف قانون عمل می کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان: وی همچنین در راستای یکپارچه سازی صندوقهای بیمه ای افزود: برای رسیدن به این مهم در کشور باید یکسری الزامات را اجرایی نماییم:
- اجرای بند «الف» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه در سطح کشور (اجرای پوشش فراگیر همگانی و اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جامعه)
- یکسان سازی منابع مالی ورودی تمامی صندوقهای بیمه ای
- هماهنگی و همکاری شورای عالی بیمه در راستای یکپارچگی که مقرر شد 4 اقدام را انجام دهد: (استقرار پایگاه اطلاعاتی ایرانیان و پوشش فراگیر و رفع همپوشانی، ارائه الگوی عقد قرارداد یکسان، یکسان سازی دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی و خرید راهبردی)
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: با شروع به کار این سازمان عملکرد ما از بیمه درمان نگر به بیمه سلامت نگر تغییر نموده است بنابراین در این راستا خدمات درمانی، بستری و نهایتاً توانبخشی برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: با مدنظر قراردادن بحث خرید راهبردی در سازمان بیمه سلامت ایران ما به عنوان وکیل سلامت مردم در جامعه ایفای نقش نموده و به دنبال کاهش پرداخت از جیب آنان در تامین هزینه های درمانی هستیم.
دکتر محسنی بند پی تصریح کرد: ما در این زمان و فرصت 100 روزه کاری گزارش عملکرد این سازمان را به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نموده ایم یکی از مهمترین عملکرد ما ثابت نگه داشتن بحث پرداخت از جیب بیمه شدگان در تامین هزینه بوده که در این میان توانسته ایم فاکتورهای افزایش دهنده پرداخت از جیب را کنترل نماییم وی یکی از مهمترین این فاکتورها را داروی بیماران خاص و صعبالعلاج دانست و گفت: بر اساس انعقاد تفاهمنامه ای فی مابین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر شد آرامش در نظام دارویی کشور ایجاد و مابه التفاوت افزایش قیمت ارز را برای اینگونه داروها پوشش دهیم.
این گزارش حاکی است بر اساس تفاهمنامه مذکور و همچنین نشست مشترک معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران 170 قلم دارو بیماران خاص و صعب العلاج تحت پوشش حمایتهای ویژه قرار گرفت .
دکتر محسنی بندپی در این راستا متذکر شد: ما تاکنون مبلغ 300 میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت دارو را به داروخانه های عرضه کننده این دارو ها ارائه نموده ایم تا مردم نگرانی خاصی را در تامین داروهای خود نداشته باشند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران یکی دیگر از اقدامات کاری خود را در حوزه سلامت و در راستای سیاستهای جمعیتی دولت و مجلس شورای اسلامی حمایت از داروهای درمان ناباروری دانست و افزود: برای استفاده اینگونه بیماران از خدمات تشخیصی – درمانی و داروئی حدود 6 قلم داروی درمان ناباروری را شناسائی نموده و ضمن اعلام آمادگی به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امیدواریم بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن با تحت پوشش قراردادن آن، خدمات درمانی مطلوبی را به بیمه شدگان ارائه نماییم.
مشاهده فایل ضمیمه