اخبار انجمن آذر 1393

مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي در خصوص محاسبه بدهي حق عضويت

 

همكار ارجمند :


با عنايت به مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي ، محاسبه حق عضويت هاي معوقه از تاريخ 1 فروردين 94 به نرخ سال جاري خواهد بود .
تقاضا دارد اقدام لازم را به موقع به انجام رسانيد .
سازمان نظام پزشكي مشهد


مشاهده فایل ضمیمه
تبليغات در داروخانه

 

 

هر گونه تبليغات در داروخانه اعم از چاپ كارت ويزيت ، سربرگ داروخانه و ... نياز به اخذ مجوزاز انجمن يا كميسيون تبليغات سازمان نظام پزشكي دارد

گاها پيشنهاد برنامه هاي تبليغاتي به بعضي از داروخانه ها ميشود ، چنين مواردي در شان و منزلت داروساز و داروخانه نمي باشد بنابراين اخذ مجوز در اين

خصوص الزامي بوده و در صورت مشاهده ، موسس داروخانه ملزم به پاسخگويي به واحد انتظامي سازمان نظام پزشكي خواهد بود


مشاهده فایل ضمیمه
اطلاعيه انجمن

 

همكاران محترم

 

احتراما به منظور يكپارچگي ارائه خدمات در داروخانه ها و جلوگيري از ايجاد ذهنيت منفي در ذهن بيماران ، خواهشمند است نسبت به اخذ تعرفه خدمات داروئي ،اقلام OTC كماكان اقدام فرمايند .


مشاهده فایل ضمیمه