اخبار انجمن مهر 1395

قابل توجه كانديداهاي محترم انتخابات انجمن

 

كانديداهاي محترم انتخابات انجمن

 

لطفا در صورت تمايل براي ثبت رزومه خود بر روي سايت انجمن داروسازان خراسان رضوي حداكثر

 

تا پايان وقت اداري شنبه  95/07/24 فايل حاوي رزومه را به دفتر انجمن ارسال فرماييد


مشاهده فایل ضمیمه
برگزاري گردهمائي داروسازان در روز جمعه 95/07/09
 
 
ضمن دعوت از همكاران محترم براي گردهمائي داروسازان در هتل توريست توس پارسيان از ساعت 18:00 روز جمعه 95/07/09خواهشمند
 
است (( شخصا )) شركت فرمايند .  لطفا جهت برنامه ريزي براي پذيرايي با ارسال عدد 1 به سامانه 30007650001200 يا تماس با دفتر انجمن
 
حداكثر  تا روز سه شنبه 95/07/06 اعلام حضور نماييد .

مشاهده فایل ضمیمه