اخبار انجمن مرداد 1393

ممنوع بودن تبلیغات در داروخانه نظر به اینکه تبلیغ دارو طبق قانون ممنوع می باشد بنابراین از همکاران محترم تقاضا دارد از تبلیغ هر نوع دارو در شیشه داروخانه برای دید عموم خودداری فرمایید .

بعنوان مثال نصب تراکت با عبارت ((واکسن آنفلانزا رسید )) وجاهت قانونی ندارد .
مشاهده فایل ضمیمه
اخطار کتبی معاون محترم قضایی دادستان در رابطه با حجاب اخطار کتبی معاون محترم قضایی دادستان در رابطه با حجاب
مشاهده فایل ضمیمه
آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی رفاهی داروسازان کیمیا خاوران حکیم آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی رفاهی داروسازان کیمیا خاوران حکیم
مشاهده فایل ضمیمه
دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی در سال 93 دستورالعمل تعرفه خدمات دارویی در سال 93
مشاهده فایل ضمیمه
مقاله ای درباره حق مسئولیت فنی داروساز مقاله ای درباره حق مسئولیت فنی داروساز
مشاهده فایل ضمیمه
دو مقاله علمی و پژوهشی در مجله سازمان نظام پزشکی دو مقاله علمی و پژوهشی در مجله سازمان نظام پزشکی
مشاهده فایل ضمیمه
مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر قانونی بودن حق فنی همکاران عزیز داروساز با آرزوی قبولی طاعات، به اطلاع میرسد باتوجه به مصوبه مقام محترم وزارت بهداشت،

تعرفه حق فنی داروسازان قانونی بوده و داروخانه ها با هدف خدمت رسانی به هموطنان گرانقدر همچنان با

مسولیت سرویس دهی مطلوب داشته باشند.
مشاهده فایل ضمیمه
منتفی شدن تجمع همکاران داروساز درخصوص رای دیوان عدالت اداری منتفی شدن تجمع همکاران داروساز درخصوص رای دیوان عدالت اداری
مشاهده فایل ضمیمه
مواضع انجمن داروسازان ایران در قبال حق مسئولیت فنی مواضع انجمن داروسازان ایران در قبال حق مسئولیت فنی
مشاهده فایل ضمیمه
مکاتبه انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر دیناروند در خصوص ابطال حق فنی مکاتبه انجمن داروسازان ایران با جناب آقای دکتر دیناروند در خصوص ابطال حق فنی
مشاهده فایل ضمیمه
بیانیه ای سراسری در دفاع از تعرفه حق فنی بیانیه ای سراسری در دفاع از تعرفه حق فنی
مشاهده فایل ضمیمه