اخبار انجمن تیر 1394

در خصوص فعاليت غيرقانوني مسئول فني يا دانشجو در داروخانه

   

بنابر گزارشات واصله از بازرسي هاي انجام شده از داروخانه ها، معدودي از همكاران بطور غير قانوني (بدون اخذ مجوز از انجمن يا معاونت غذا

 

و دارو ) بعنوان مسئول فني يا قائم مقام  در داروخانه فعاليت مي نمايند .

 

بدينوسيله اعلام مي دارد در صورت دريافت گزارش كتبي ، با موسس و مسئول فني يا قائم مقام خاطي طبق قانون برخورد خواهد شد .

 

 در صورت تكرار نام فرد خاطي از  طريق سايت باطلاع رسانيده مي شود .


مشاهده فایل ضمیمه