اخبار انجمن خرداد 1395

در خصوص اظهارنامه مالياتي

 

مدارك لازم براي تنظيم  اظهار نامه مالياتي

نام كاربري و رمز عبور و يا كدرهگيري دريافت شده براي كد اقتصادي

اصل يا كپي شناسنامه

اصل يا كپي كارت ملي

كدپستي محل فعاليت

برگ قطعي ماليات 93 واحد مالياتي مربوطه


مشاهده فایل ضمیمه
عدم پرداخت مطالبات بدليل مغايرت كدملي يا شماره حساب در شعبه بانك رفاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه
جزئيات طرح تفاهم سازمان تامين اجتماعي با بانك رفاه براي پرداخت مطالبات

 

 

جلسه با بانك رفاه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه