اخبار انجمن خرداد 1394

در خصوص انتخابات كميته مسئولين فني

 

 

انتخابات كميته مسئولين محترم فني پنجشنبه  94/03/28 از ساعت 13 تا 14:30 در

 

محل سازمان نظام پزشكي مشهد برگزار مي گردد

 

 

- براي شركت در انتخابات همراه داشتن كارت نظام پزشكي و يا كارت عضويت در انجمن

 

داروسازان الزامي مي باشد .

 

 

- هر فرد واجد شرايط فقط به سه نفر از كانديداهاي محترم مي تواند راي دهد .

 

 

- همكاران مسئول فني كه عضو انجمنهاي داروسازان خراسان شمالي ، خراسان جنوبي ،

 

سبزوار ، تربت حيدريه و نيشابور و شاغل در شهرستانهاي مذكور هستند نمي توانند در اين

 

انتخابات شركت نمايند .

 

 

 


مشاهده فایل ضمیمه
انتخابات كميته مسئولين فني

 

 

مهلت ثبت نام كانديداتوري انتخابات "نمايندگان كميته ي مسئولين فني " در انجمن داروسازان خراسان رضوي تا تاريخ 94/03/25 تمديد شد .

 

انتخابات در تاريخ  94/03/28 از ساعت 13 الي 15 در محل سازمان نظام پزشكي مشهد برگزار مي گردد .


مشاهده فایل ضمیمه
در خصوص انتخابات كميته مسئولين فني

 

 

 

 همكاران محترم مسئول فني كه تمايل به عضويت در كميته مسئولين فني را دارند حداكثر تا تاريخ  94/03/19 با مراجعه به

 

 

دفتر انجمن كانديداتوري خود را اعلام نمايند

 

 

انتخابات براي كميته مذكور در تاريخ 94/03/28 در محل سازمان نظام پزشكي برگزار خواهد شد


مشاهده فایل ضمیمه