اخبار انجمن خرداد 1393

جابجايي انجمن داروسازان ایران جابجايي انجمن داروسازان ایران
مشاهده فایل ضمیمه
اطلاعیه در زمینه اجرای ماده 169 مکرر توجه :

همکاران گرامی با توجه به فرصت محدود باقی مانده در جهت اجرای ماده 169 مکرر لطفا برای اقدام در این زمینه و تکمیل

فرم مربوطه در اسرع وقت به دفتر انجمن مراجعه فرمایید .
مشاهده فایل ضمیمه
نمونه فرم ورود اطلاعات گزارش فصلی نمونه فرم ورود اطلاعات گزارش فصلی
مشاهده فایل ضمیمه
قابل توجه داروخانه های شبانه روزی قابل توجه داروخانه های شبانه روزی
مشاهده فایل ضمیمه
در رابطه با ارائه گزارش فصلی همكاران محترم :
در رابطه با نامه ارسال شده از طرف اداره کل دارایی به داروخانه ها برای اجراء گزارش فصلی و ......... ،موضوع در حال اقدام می باشد که به محض حصول نتیجه ،نحوه انجام آن حداکثر تا اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد
مشاهده فایل ضمیمه
تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی (حق فنی ) تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان در بخش خصوصی (حق فنی )
مشاهده فایل ضمیمه
قرارداد موقت کار قرارداد موقت کار
مشاهده فایل ضمیمه
قرار داد کار قرار داد کار
مشاهده فایل ضمیمه
کاهش تعهد پرداخت ریالی تعدادی از اقلام دارویی کاهش تعهد پرداخت ریالی تعدادی از اقلام دارویی
مشاهده فایل ضمیمه
دستور اخذ مجوز فعالیت دانشجویان از انجمن دستور اخذ مجوز فعالیت دانشجویان از انجمن
مشاهده فایل ضمیمه