اخبار انجمن خرداد 1392

تغییر سه گانه قیمت 383 قلم دارو با سلام واحترام:
با توجه به رای کمیسیون قانون قیمت گذاری مورخ 92/02/30 بدینوسیله قیمت فروش سه گانه داروهای ذیل جهت اطلاع واقدام لازم ارسال گردید.
مشاهده فایل ضمیمه
تغییرات قیمت 1037 قلم دارو تغییرات قیمت 1037 قلم دارو
مشاهده فایل ضمیمه
اعلام تعرفه حق فنی و حداقل حقوق مسئولین فنی داروخانه سال 92 احتراما طبق نشست شورای هماهنگی انجمن های داروسازان استان های خراسان در تاریخ 26/2/92 حداقل حقوق
مسئولین محترم فنی در استان های خراسان به شرح زیر به استحضار می رساند:
1- داروخانه های روزانه و شبانه روزی خصوصی (به ازاء 8 ساعت کار در روز) 000/005/19 ریال
- درحقوق دریافتی اعلام شده ، مبلغ 000/742/9 ریال بعنوان حقوق مبنا و مابقی بعنوان مزایای قانونی حق مسئولیت و نظارت علمی (حق خدمات دارویی) و... محاسبه شده است.
- مبنای پرداخت مالیات بر حقوق و بیمه و کسورات قانونی مسئولین محترم فنی، میزان حقوق مبنا خواهد بود.
- برای داروخانه های دولتی – امام – 22 بهمن و... حداقل حقوق مسئول فنی بر مبنای 44 ساعت کار در هفته 000/500/19 ریال می باشد.
2- حداقل حقوق یک ساعت کاری مسئول فنی یا قائم مقام پروانه دار دائم 500/97 ریال که مشمول عیدی و پاداش
می شود.
3- حداق حقوق یک ساعت کاری مسئول فنی یا قائم مقام پروانه دار موقت 000/107 ریال که مشمول عیدی و پاداش نمی شود.
4- حداقل حقوق یک ساعت کاری دانشجو 000/75 ریال که مشمول عیدی و پاداش نمی شود.
5- عیدی و پاداش، مرخصی استحقاقی و استعلاجی، اضافه کار و سایر موارد، برای مسئولین فنی یا قائم مقام آنها طبق قانون خواهد بود.
6- در مرخصی اسحقاقی پرداخت حقوق داروساز جانشین به عهده موسس و مسئولیت جایگزینی قائم مقام به عهده مسئول فنی می باشد.
7- هزینه تهیه ملزومات کار (روپوش، لوازم التحریر و از این قبیل) به عهده موسس است.
8- 50% هزینه صدور پروانه مسئولیت فنی داروخانه از کمیسیون قانونی به عهده موسس و 50% به عهده مسئول فنی می باشد.
9- هر گونه اختلاف در روابط فی ما بین موسس فنی با حکمیت انجمن داروسازان شهرستان مربوطه قابل بررسی خواهد بود.
10- تاریخ اجراء از اول فروردین ماه 92 (برای مسئول فنی دائم و دانشجویان دائم) بمدت یک سال می باشد.


11- تعرفه خدمات حرفه ای (حق فنی ) برای همراهی و رفاه مردم عزیز و بدون تغییر نسبت به سال قبل مبلغ 000/13 ریال و در ساعات شب و ایام تعطیل (برای شبانه روزی ها) مبلغ 500/15ریال و در نسخ کمتر از000/15 ریال، تعرفه فنی 500/6 ریال می باشد.
- تعرفه خدمات حرفه ای داروساز (حق فنی) برای داروهای بدون نسخه (OTC) پانزده درصد (15%) و حداکثر تا سقف 500/6 ریال خواهد بود.
دبیر شورای هماهنگی انجمن های داروسازان خراسان
دکتر محمد رضا افخمی
مشاهده فایل ضمیمه