اخبار انجمن اردیبهشت 1394

اطلاعيه انجمن در خصوص اقلام مكمل داروئي

 

 

انجمن : از همكاران محترم تقاضا مي شود با مراجعه به فاكتورهاي خريد در خصوص اقلام مكمل داروئي چنانچه هر

 

شركت پخش دارو ، 9% ارزش افزوده و 20% سود دارو مجموعا 29% را رعايت نمي كند يك برگ كپي از فاكتور

 

مذكور را به دفتر انجمن (براي ارائه به وزارتخانه ) ارسال فرمايند .


مشاهده فایل ضمیمه
تخلف پنج باب داروخانه

باطلاع همكاران محترم مي رساند :

 

پرونده پنج باب داروخانه بتاريخ 94/02/29 در كميسيون امور داروخانه ها مطرح و از يك الي دو ماه صلاحيت موسس بعنوان مسئول فني تعليق گردد .

 

                                                                     علت                                                 مدت زمان تعليق

 

داروخانه ................                        داروي غيرمجاز- عدم حضور مسئول فني                             1 ماه

 

داروخانه ................                        داروي غيرمجاز- فروش داروي بيمارستاني                           2 ماه

 

داروخانه ................                        داروي غيرمجاز- عدم حضور مسئول فني                             2 ماه

 

داروخانه ................                        داروي غيرمجاز- عدم حضور مسئول فني                             1 ماه

 

داروخانه ................                        داروي غيرمجاز- عدم حضور مسئول فني                             1 ماه


مشاهده فایل ضمیمه