اخبار انجمن دی 1391

اعلام اسامی کاندیدای انتخابات انجمن داروسازان خراسان رضوی اسامی کاندیدای هیئت مدیره
1)دکترابوترابی-بی بی زهرا
2) دکترافخمی لطف آبادی-محمدرضا
3) دکترامامیان-اردلان
4) دکترباوفا-احمد
5) دکترخواجویان-محمدرضا
6) دکتردهستانی-مسعود
7) دکتردین محمدی-ابراهیم
8) دکترزحمتکش-مهدی
9) دکترشهریاری-علی رضا
10) دکترطرقی-مهرداد
11) دکترفاطمی-علی رضا
12) دکترکسائیان نائینی-مریم
13) دکترکوشان-محمد
14) دکترمهرافشان-یوسف
15) دکترمیرشاهی-جلال
16) دکترنجارزاده شریف آبادی-حسین
اسامی کاندیدای بازرسی
1) دکترشاهرخی-محمد
2) دکترمیرزائیان خمسه-حسین
3) دکتر ناصری-نازی
4) دکتر نیکنام مقدم-سیمین دخت
تاریخ برگزاری مجمع عمومی انتخابات
جمعه 29/10/91ساعت 9الی11صبح
محل برگزاری:سازمان نظام پزشکی
مشاهده فایل ضمیمه
جلوگیری از عرضه فرآورده های آرایشی وبهداشتی،وارداتی بدون کد رهگیری با آرم سازمان غذا ودارو (برچسب اصالت وسلامت) با توجه به نامه شماره 50047/665مورخ 6/6/91(تصویر پیوست) وضرورت جلوگیری از عرضه اقلام آرایشی،بهداشتی وارداتی بدون کد رهگیری با آرم سازمان غذا و دارو(برچسب اصالت وسلامت)در نقاط عرضه خصوصا داروخانه ها وباعنایت به تاکید صورت گرفته در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز به استحضار میرساند:
1) ازتاریخ 1/9/91خرید هرگونه فرآورده آرایشی وبهداشتی بدون کد رهگیری با آرم سازمان غذا و دارو (برچسب اصالت وسلامت)توسط داروخانه ممنوع است واز تاریخ 1/12/91 وجود وعرضه این فرآورده ها در داروخانه ها تخلف محسوب شده واز طریق مراجع قانونی برخورد جدی بعمل آید.بدیهی است اقلام بدون برچسب موجود در داروخانه ها باید به شرکتها ونمایندگی های توزیعی جهت الصاق برچسب فوق عودت داده شود.
2) جهت نظارت برفعالیت سایر مراکز عرضه اقلام آرایشی وبهداشتی برگزاری گشتهای مشترک بصورت جدی پیگیری شده وگزارش آن ماهانه به این سازمان ارائه گردد.
3) دانشگاه های علوم پزشکی موظفند تا پایان سال 91حداقل یکبار در زمینه موضوع فوق از همه داروخانه های تابعه بازرسی بعمل آورند.
4) شرکتها ونمایندگی های توزیع مکلف به قبول اقلام مرجوعی به صورت امانی به شرط داشتن تاریخ حداقل سه ماه برای مصرف می باشند.
5) اقلام آرایشی بهداشتی وارداتی که برچسب آنها براساس فرمت پیوست وبدون آرم سازمان میباشد حداکثر تا تاریخ 31/3/91برای عرضه وفروش معتبر می باشند./
6) در گزارش بازرسی انجام شده از داروخانه قید مطالب زیر الزامی است:
اولا:از تاریخ 1/9/91 در بازرسی داروخانه ها وارزشیابی آنها با بررسی فاکتورهای خرید وقفسه عرضه اقلام آرایشی بهداشتی وارداتی مشخص شود آیا فرآورده های بدون کد رهگیری با آرم سازمان غذا ودارو (برچسب اصالت وسلامت )خریداری شده است یا خیر؟
ثانیا:از تاریخ 1/12/91به بعد در بازرسی داروخانه ها وارزشیابی از آنها موجود بودن وعرضه اقلام مذکور بدون کد رهگیری (برچسب اصالت وسلامت)به منزله فرآورده غیر مجاز تلقی گردیده وپیگیری قانونی شود.
در هر صورت ضمن اطلاع رسانی صحیح به داروخانه های تحت نظارت آن حوزه،نسبت به جمع آوری اقلام خریداری شده بدون کد رهگیری (برچسب اصالت وسلامت)از تاریخ 1/9/91 وموجود بودن در داروخانه از تاریخ 1/12/91از سطح عرضه اقدام وپیگیری مراتب رسیدگی به تخلف به مثابه اقلام غیر مجاز (قاچاق وتقلب)گردیده ونتیجه به این سازمان منعکس شود.
موارد فوق الذکر بعنوان اولویت های اصلی در نظارت محسوب شده ودر ارزشیابی معاونتهای غذا وداروی دانشگاهها گزارش مربوطه دارای امتیاز ویژه خواهدبود.
مشاهده فایل ضمیمه
شیوه نامه تبلیغاتی انجمن داروسازان ایران احتراما به اطلاع کاندیداهای محترم می رساند که در انتخابات انجمن داروسازان سال 1391موارد ذیل لازم الاجراست:
1. رای وکالتی در انتخابات اخیر کاملا ممنوع است.
2. تبلیغات گروه ها وافراد تا روز قبل از انتخابات مجاز می باشد ولی در روز انتخابات وبالاخص در مکان اجرای انتخابات ،تبلیغات ممنوع می باشد.منحصرا هیئت اجرائی ملزم به اطلاع رسانی ونصب اسامی کاندیداها روی برد انتخاباتی در روز ومحل انتخابات میباشد.
3. گروه ها وائتلاف ها جهت تبلیغات وآگاهی رسانی ملزم هستند تا لیست گروه های خودشان را قبلا به امضاء تک تک اعضاء گروه برسانند ویک کپی از لیست امضاء شده را تا تاریخ 23/10/91به هیئت اجرائی انتخابات مرکز مربوطه تحویل دهد.
4.گروه ها می توانند جهت تبلیغ لیست امضاءشده خود که به تایید هیئت اجرایی مرکز مربوطه رسیده باشد با انجمن داروسازان مرکز مربوطه برای ثبت در سایت انجمن مرکز مربوطه مکاتبه نمایند.
5.زمان اعلام شده جهت ثبت نام حتی در صورت دو مرحله ای شدن انتخابات به هیچ وجه قابل تمدید نبوده وکاندیداهای محترم ملزم هستند تا پایان ساعت اداری روز 21/10/91ثبت نام خود را انجام دهند.


هیئت اجرائی انتخابات انجمن داروسازان ایران
مشاهده فایل ضمیمه
انتخابات داروسازان خراسان رضوی همکاران ارجمند داروساز
با سلام:
نظر به این که قراراست درتاریخ 29/10/91 انتخابات داروسازان خراسان رضوی برگزار وبراساس ماده 6آیین نامه انتخابات مراتب باید به اطلاع کلیه داروسازان رسانده تا در روز پیش بینی شده وبر اساس ماده11 آیین نامه انتخابات حداقل نصف +یک نفر از مجموعه داروسازان استان در جلسه مجمع عمومی حاضر وهیئت نظارت انتخابات با رای آن ها برگزیده ونهایتا امر انتخابات را به انجام برسانند لذا از همه همکاران محترم تقاضا می شود
1-درصورت تمایل از تاریخ 11/10/91 تا21/10/91مراتب کاندیداتوری خود را به هیئت اجرایی کتبا اعلام نمایند.
2-از تمامی داروسازان دعوت می شود برای شرکت فعال در انتخابات وحصول شرایط لازم پیش بینی شده (50درصد+1)در روز جمعه 29/10/91 از ساعت 8-14درمحل نظام پزشکی مشهد حضور بهم رسانند (زمان برگزاری مجمع عمومی 9الی 11خواهد بود)لازم به یادآوری است درصورت عدم حضور به تعداد فوق الذکر امکان تشکیل مجمع عمومی فراهم نشده در این صورت انتخابات درتاریخ دیگری وبا هر تعداد قابل اجرا خواهد بود.بنابراین برای برگزاری پرشورتر و واقعی تر سعی گردد قطعا در زمان اعلام شده حضور بهم رسانند هیئت اجرایی با استقرار در محل انجمن داروسازان خراسان رضوی (مشهد-بلوار ملک آباد-خیابان بزرگمهر جنوبی بین 3و5شماره 71تلفن 7680874)پاسخگوی همکاران عزیز بوده وثبت نام از دواطلبین نیز در همین محل انجام خواهد شد
-طبق بند ب ماده 17اساسنامه اعضاءاصلی هیئت مدیره برای استان خراسان رضوی 7 نفر،علی البدل هیئت مدیره 2 نفر-بازرس اصلی 2 نفر و بازرس علی البدل 1 نفر می باشند.
-ماده26-شرایط انتخاب کنندگان
الف-شرکت کنندگان در انتخابات وکاندیداتوری باید عضورسمی انجمن بوده ودارای کارت عضویت باشند.
تبصره 1- اعضاءرسمی عبارتند از داروسازان ایرانی که فارغ التحصیل یکی از دانشکده های داروسازی بوده ودارای درجه لیسانس تا دکترا ویا بالاتر باشند.
تبصره 2-دارندگان کارت های شناسایی دانشجویی 140 واحدی دوره تکمیلی و یا اعضاء افتخاری عضو رسمی نبوده وحق شرکت در انتخابات را ندارند.
-ماده 27-شرایط انتخاب شوندگان:
الف-تابعیت ایران
ب-داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت انجمن و داشتن مدرک تحصیلی لیسانس تا دکترا ویا بالاتر در رشته داروسازی
تبصره 1-شرط داشتن 2 سال سابقه عضویت انجمن در اولین دوره انتخابات هیئت مدیره وبازرسان شهرستان لازم الاجرا نمی باشد.
ج-تکمیل فرم مخصوص ثبت نام داوطلبین عضویت در هیئت مدیره شهرستان/استان ویا بازرسان وثبت کردن در دفتر شعبه انجمن در مهلتی که هیئت اجرایی به این منظور اعلام نموده است.
د-مطابق تبصره 2ماده 6 اساسنامه عضویت اعضایی که حق عضویت انجمن را در مهلت مقرر نپرداخته اند تا پرداخت حق عضویت های معوقه به حالت تعلیق در می آید بنابراین نمی توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی انجمن باشند .
مشاهده فایل ضمیمه
10عادت مضر برای قلب پزشکان و متخصصان قلب تاکید دارند که مهمترین عامل بروز مشکلات و بیماری‌های قلبی انتخاب یک الگوی زندگی ناسالم و غیر بهداشتی است.
به گزارش ایسنا، آمارها نشان می‌دهد که تقریبا 90 درصد از موارد ناراحتی‌های قلبی ناشی از عادات ناسالم و غلط نظیر سیگار کشیدن، مصرف الکل، پرخوری و بی تحرکی هستند. بنابراین تغییرات مثبت و مفید در عادات زندگی هرچه قدر هم که اندک باشند می‌توانند به حفظ سلامت قلب شما کمک کنند.
به گزارش سایت اینترنتی هلت می آپ، در این مقاله فهرست 10 عادت مضر اما متداول در بین مردم که موجب افزایش خطر بروز بیماریهای قلبی می‌شوند و سلامت این عضو حیاتی را به خطر می‌اندازند ارائه شده که عبارتند از:
- تماشای زیاد تلویزیون؛ برسی‌های متعدد نشان داده است که تماشای تلویزیون برای مدت طولانی برای قلب خطرناک است. بر اساس نتایج یک مطالعه بزرگ که در سال 2011 میلادی در مجله کالج کاردیولوژی امریکا منتشر شد، افرادی که مدت طولانی مقابل صفحه نمایش تلویزیون می‌نشینند بیشتر با خطر ابتلا به بیماریهای قلبی مواجهند. اگر افرادی که به طور مداوم ورزش می‌کنند روزانه بیش از چهار ساعت تلویزیون تماشا کنند دو برابر بیشتر در معرض خطر حمله مغزی و ایست قلبی هستند که ممکن است در نهایت منجر به مرگ آنها شود.
- مصرف نوشابه‌های رژیمی؛ مصرف مداوم نوشابه‌های رژیمی هرچند ممکن است در تابستانهای گرم شما را خنک کرده و تشنگی‌تان را موقتا برطرف کنند اما سلامت قلب را به طور جدی به خطر می‌اندازند. این نوشابه‌ها حتی در افرادی که سابقه ابتلا به بیماریهای قلبی را ندارند نیز خطر حمله قلبی را افزایش می‌دهند.
- مصرف الکل؛ مصرف این نوشیدنی مقدار کالری بدن را افزایش می‌دهد و در عین حال موجب بروز اختلال و آشفتگی در الگوی خواب می‌شوند که نتیجه این تغییرات بروز آسیب‌های قلبی است.
- خواب نامنظم؛ افرادی که خیلی کم یا خیلی زیاد می‌خوابند و خواب متعادل و کافی ندارند بیشتر در معرض ابتلا به بیماریهای قلبی هستند. خواب شبانه اگر کمتر از پنج ساعت یا بیشتر از 9 ساعت باشد موجب بالا رفتن سطح فشار خون و استرس می‌شود و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری عروق کرونری را تشدید می‌کند.
- افسردگی؛ همه ما ممکن است گاهی دچار حالتهای افسردگی، استرس و تنش شویم. در حالت طبیعی این احساسات منفی به خودی خود برطرف می‌شوند اما اگر باقی بمانند بیمارگونه هستند و سلامت قلب را تهدید می کنند.
- خروپف کردن؛ خروپف کردن نه تنها اطرافیان را آزار می‌دهد بلکه نشانه ابتلا به وقفه تنفسی حین خواب است. افراد مبتلا به این عارضه بیشتر با خطر ابتلا به مشکلات و بیماریهای قلبی مواجهند چون وقفه افتادن در حین تنفس می‌تواند موجب بالا رفتن فشار خون شود که برای قلب و عروق مضر است.
- ورزش زیاد از حد؛ ورزش سنگین و شدید به عضله قلب فشار وارد می‌کند و این عضو مهم را خسته و فرسوده می‌کند. بنابراین رعایت تعادل حتی در انجام تمرینات ورزشی نیز ضروری است.
- عدم رعایت بهداشت دهان و دندان‌ها؛ افرادی که بهداشت دهان و دندانهای خود را رعایت نمی‌کنند هم با مشکل بوی بد دهان مواجه می‌شوند و هم بیشتر در معرض خطر ایست قلبی هستند چون باکتری‌های موجود در لثه می‌توانند وارد عروق خونی شوند و در نتیجه مسیر عروق را باریکتر کرده و جریان خون را کندتر می‌کنند. این تغییرات به نوبه خود سلامت قلب را به خطر می‌اندازند.
- پرخوری؛ این فاکتور نیز از عوامل کلیدی بروز مشکلات و بیماریهای قلبی است و چاقی که حاصل خوردن زیاد و تحرک کم است به طور مستقیم روی سلامت قلب تاثیر سوء دارد.
- استعمال سیگار؛ این مورد آخر نیز از موثرترین عوامل خطرزا در بروز امراض قلبی بویژه سکته است.
پزشکان تاکید دارند حتی استعمال یک نخ سیگار در روز خطر ابتلا به امراض قلبی را تا دو برابر تشدید می‌کند بعلاوه سیگار به میزان چشمگیر خطر ابتلا به سرطان و بسیاری از بیماریهای ریوی و تنفسی را افزایش می دهد.
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۲
منبع:تابناک
مشاهده فایل ضمیمه
بالون معده درمانی بدون جراحی سلامت نیوز : عمل بالون معده، یك عمل سرپایی و از طریق آندوسكوپی است كه نیاز به بیهوشی و بستری ندارد. روش بالون، یك روش كاملا علمی است كه در تمامی جهان و به مدت طولانی است كه انجام می‌شود.
بالون معده چیست؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از برترین ها ؛ بالون معده یك روش ساده و بدون جراحی برای كاهش اشتها و كاهش حجم معده است. در این روش، پزشک فوق تخصص گوارش توسط آندوسكوپی و پس از اطمینان از سالم بودن معده، بالون را به داخل معده فرستاده و سپس بر اساس اندازه معده بیمار آن را بسته به نوع بالون، از مایع یا هوا به میزان 500 تا 800 سی سی پر می کند. بالون حدود 3/2 از حجم معده را پر کرده و سبب ایجاد سیری زودرس و کاذب می شود پس از 6 ماه پزشك دوباره آن را با آندوسكوپی خارج می کند. اخیرا از انواع جدید بالون معده با ماندگاری یکسال نیز در این مرکز بطور اختصاصی استفاده می شود.
چه افرادی كاندیدهای خوبی برای بالون هستند؟
افراد باBMI =30-40 به دلیل اینكه اضافه‌ وزن محدودی دارند، می‌توانند با یك دوره بالون البته به شرط رعایت رژیم غذایی كم كالری و ورزش مرتب،‌ به وزن ایده‌آل برسند.افراد با BMI بالای 40، این افراد می‌توانند برای كاهش وزن، از این روش استفاده كنند؛ ولی از آنجایی كه اضافه‌ وزن زیادی دارند، باید نسبت به افراد دسته اول، بیشتر رعایت كنند. گاهی ممكن است برای رسیدن به وزن مطلوب از 2 یا چند دوره بالن استفاده كرد. همچنین افراد خیلی چاق كه كاندید عمل‌های جراحی چاقی هستند، گاهی توسط جراحان محترم برای كاهش وزن اولیه و عوارض كمتر بیهوشی و عمل جراحی جهت بالن ارجاع داده می‌‌شوند.
عوارض احتمالی بالون معده چیست؟
بالون معده، روش بسیار كم عارضه‌ای است. عوارض عمده آنوجود درد و تهوع و گاهی استفراغ در چند روز ابتدایی است كه در افراد مختلف، فرق می‌كند. گاهی هیچ درد و تهوعی وجود ندارد كه فرد ممكن است با توجه به ذهنیت قبلی مبنی بر وجود درد و تهوع، حتی نگران شود كه ممكن است برای بالن اتفاقی افتاده باشد،‌ درحالی كه این افراد فقط به دلیل سازگاری خوب معده هیچ علامتی ندارند. گاهی ممكن است درد و تهوع وجود داشته باشد كه در این صورت باید از داروهای مناسب استفاده سود. وجود اضطراب و نگرانی بر مدت و شدت عوارض می‌افزاید. لذا باید دانست كه این علایم موقتی بوده و به زودی برطرف می‌شوند. عوارض دیگر احتمالی از جمله سوراخ شدن معده و انسداد روده در موارد بسیار نادری میت واند اتفاق بیافتد. در ضمن ارتباط روزانه و مرتب با پزشك بسیار مهم است.
تفاوت بالن مایع و بالون هوا چیست؟
در بالن هوا به دلیل سبكی، علایم اولیه شامل درد و تهوع بسیار خفیف‌تر است. منتها از لحاظ میزان كاهش وزن چه بسا ممكن است در بالن مایع به دلیل سنگینی بیشتر بالن، احساس كاهش اشتها و در نهایت كاهش وزن بیشتر هم باشد.
نكات مهم برای كسب نتایج مطلوب‌تر با بالون معده:
همواره با پزشك خود ارتباط نزدیك و صمیمانه ‌ای داشته باشید.در صورتی كه عارضه‌ ای احساس كردید یا روند كاهش وزنتان متوقف شد، بلافاصله با پزشك خود تماس بگیرید.برنامه غذایی كم‌ كالری و ورزش منظم را هم فراموش نكنید.
انواع جدید بالونهای معده
1.endball (بالون مخلوط مایع هوا):
این نوع بالون ساخت کشور فرانسه با قابلیت ماندگاری تا 9 ماه و قابلیت پر شدن همزمان با مخلوط مایع و هوا بوده که سبب کاهش عوارض ابتدایی شامل تهوع و استفراغ و درد می گردد در نتیجه تحمل آن برای بیمار راحتتر می شود.
2. spatz
بالون قابل تنظیم از طریق اندوسکوپی ساخت کشور آمریکا با قابلیت ماندگاری تا 1سال که از مزایای این نوع بالون تنظیم آن از طریق آندوسکوپی بوده که به پزشک اجازه می دهد ابتدا بالون را با حجم کمتری از مایع پر نماید و در طول 1 سال بر اساس اشتهای بیمار حجم آن را از طریق آندوسکوپی کم و زیاد نماید به همین دلیل عوارض ابتدایی شامل تهوع و درد به حداقل می رسد و در ضمن بیمار می تواند در هر زمان که احساس نمود معده اش به حجم قبلی بالون عادت نموده نسبت به افزایش حجم آن از طریق آندوسکوپی اقدام نماید. تاکنون 150 بالون از این نوع گذاشته شده و نتایج خوبی که شامل کاهش تهوع و استفراغ و درد و کاهش وزن بیشتر نسبت به بالونهای 6 ماهه بوده به دست آمده است.
بالون معده با قابلیت تنظیم از طریق پورت و ماندگاری طولانی
این نوع از بالونهای معده ساخت کشور فرانسه بوده و از هوا پر می شوند. این بالونها از طریق اندوسکوپی وارد معده شده و از طریق یک پورت زیر پوستی قابلیت افزایش وک اهش حجم دارند. خاصیت قابل تنظیم بودن آنها مشابه حلقه معده (gastric banding) بوده ولی عوارض احتمالی حلقه معده از جمله نفوذ به داخل معده و جابجایی اتفاق نمی افتد. از برتری این نوع بالون این است که تهوع و استفراغ ودرد وجود ندارد و باتوجه به ماندگاری طولانی امکان کاهش وزن بیشتری را می دهد. مزیت دیگر این نوع بالون قابل تنظیم بودن آن می باشدکه به پزشک این امکان را می دهد که بر اساس تحمل و اشتهای بیمار مانند حلقه معده از روی پوست حجم بالون را کم و زیاد نماید.
اولین عمل بالون با قابلیت تنظیم و ماندگاری 2 سال با حضور نماینده شرکت فرانسوی endogast در تاریخ 19/01/89 انجام شد و بیمار بعد از چند ساعت با حال عمومی خوب مرخص گشت.
توصیه‌های مهم به افراد متقاضی عمل‌های چاقی
همواره سعی كنید ساده‌ترین، كم‌ عارضه‌ ترین، در عین حال موثرترین روش را انتخاب كنید.همواره در طول درمان با پزشك خود ارتباط صمیمانه و نزدیك داشته باشید.سعی كنید روش درمانی خود را كاملا علمی و بر اساس توضیحاتی كه در بالا داده شده انتخاب كرده تا با حداقل عوارض مواجه شد.
مقایسه بالون مایع و هوا برای اولین بار در دنیا توسط دکتر فرامرزی:
این مقایسه که برای اولین بار در دنیا انجام شده بالونهای مایع وهوا را از جهت عوارض (درد و تهوع واستفراغ در روزهای ابتدائی) و کاهش وزن نهائی بررسی نموده است. با توجه به این مطالعه اگرچه عوارض اولیه در بالونهای هوا کمتر بوده ولی کاهش وزن نهائی در بالونهای مایع به طور متوسط 10 الی 15 کیلوگرم بیشتر می باشد این مقاله بزودی در مجلات معتبر منتشر می شود.
12دي1391
منبع:سلامت نیوز
مشاهده فایل ضمیمه
دکتر مصطفی معین طی یادداشتی در خصوص چالشهای جدید اخلاقی و اجتماعی پزشکان با بیان اینکه امروزه دانش علمی در شاخه های گوناگون خود بويژه در علوم پزشکی با اقتضائات و ارزش های اخلاقی، حقوقی و اجتماعی بيشتر مهر: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی از هر سه فرد بزرگسال یک نفر مبتلا به فشار خون بالاست که این بیماری، عامل اصلی بروز مشکلات قلبی و عروقی محسوب می شود.
با این حال، تنها چند تغییر در سبک زندگی می تواند به مبتلایان به فشار خون بالا کمک کند این وضعیت را تحت کنترل درآورده و حتی نیاز به درمان را به تاخیر انداخته یا کاهش دهند.
در زیر به چند اقدام ساده برای کاهش فشار خون بالا اشاره می شود:
* پرهیز از فروکتوز (قند میوه): بر اساس تحقیقات منتشر شده در نشریه نفرولوژی افرادی که روزانه 74 گرم یا بیشتر قند میوه مصرف می کنند 77 درصد بیشتر در خطر ابتلا به فشار خون بالا هستند.
* مصرف مواد غذایی غنی از پتاسیم: محققان می گویند افراد مبتلا به فشار خون بالا باید موز بخورند، چرا که این میوه باعث کاهش 50 درصدی نمک از غذاها می شود.
از جمله دیگر غذاهای دیگر حاوی پتاسیم می توان به کشمش، آلو، زردآلو، خرما، اسفناج و گوجه فرنگی اشاره کرد.
* کاهش وزن و ورزش منظم: پژوهشگران کلینیک مایو در آمریکا بر این باورند کاهش وزن در صورت لزوم و ورزش منظم یکی دیگر از اقدامات برای کاهش فشار خون بالا است.
کاهش 4.5 کیلوگرم از وزن اضافی، می تواند فشار خون بالا را به حد مطلوب پایین بیاورد. 30 تا 60 دقیقه ورزش در اکثر روزهای هفته تاثیر بسزایی در تعدیل فشار خون دارد.
* رعایت رژیم غذایی سالم و کاهش مصرف سدیم: پزشکان کلینیک مایو می گویند کاهش مصرف سدیم به دو هزار و 300 میلی گرم در روز یا کمتر در کاهش فشار خون بالا بسیار موثر است. برای افراد 51 ساله یا مسن تر میزان هزار و 500 میلی گرم ایده آل است.
۰۶ دی ۱۳۹۱
منبع:فردا
مشاهده فایل ضمیمه
وقتی اعتماد بین بیمار و پزشک به چالش کشیده میشود دکتر مصطفی معین طی یادداشتی در خصوص چالشهای جدید اخلاقی و اجتماعی پزشکان با بیان اینکه امروزه دانش علمی در شاخه های گوناگون خود بويژه در علوم پزشکی با اقتضائات و ارزش های اخلاقی، حقوقی و اجتماعی بيشتر درهم آميخته است تاکید کرد :اين خود يک رخداد جديد علمی در عرصه جهانی است.
سلامت نیوز :دکتر مصطفی معین طی یادداشتی در خصوص چالشهای جدید اخلاقی و اجتماعی پزشکان با بیان اینکه امروزه دانش علمی در شاخه های گوناگون خود بويژه در علوم پزشکی با اقتضائات و ارزش های اخلاقی، حقوقی و اجتماعی بيشتر درهم آميخته است تاکید کرد : اين خود يک رخداد جديد علمی در عرصه جهانی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اخبار پزشکان دانشگاههای موج نو نيز نسبت به گذشته از رسالتهای چندگانه تر و متنوع تر آموزشی، پژوهشی، تربيتی و اجتماعی برخوردار شده اند . تبلور اين واقعيت و تجلی اين دسته از ارزشها را با به عهده گرفتن مسئوليتهای علمی، اخلاقی و اجتماعی می توان در شخصيت مطلوب يک پزشک مشاهده کرد. در جهان امروز به دليل پيشرفت شگفت آور و پر شتاب علوم زيستی و پزشکی و تکنولوژی های نو ، ميدان عمل و توانمندی های پزشکان در همه جنبه های پيشگيری ، تشخيص ، درمان و کنترل بيماری ها گسترش يافته ولی بهمان نسبت نيز بر دامنه آگاهی های علمی و عمومی جامعه و بيماران افزوده شده است .
افزايش آگاهی جامعه نسبت به حقوق شهروندی در زمينه های فکری و فرهنگی و اجتماعی و سياسی، زيستی و اقتصادی ، بهداشت و درمان و از جمله "حق سلامت" نقش بيمار را در حفظ سلامتی خود و در ارتباط با پزشک بيش از پيش مورد تاکيد قرار داده است .
از سوی ديگر و عليرغم اين تحولات، پژوهش ها و مشاهدات نشان می دهند که طی دهه های اخير ، مقوله "اعتماد" بين بيماران و پزشکان به چالش کشيده شده، در صورتيکه از دير باز پايدارترين روابط معنوی، عاطفی و انسانی دراين ميان وجود داشته است .
اين واقعيت که هنوز پزشکان در رديف بالاترين گروههای مرجع جامعه به حساب می آيند و نقش و مسئوليت آنان در ساختار نظام سلامت کشورها ايجاب می کند که نسبت به چالش های اخلاقی- اجتماعی و وضع اعتماد عمومی در قبال جامعه پزشکی حساسيت جدی به وجود آيد . در واقع درهم آميختگی حقوق بيمار و پزشک بصورت مساله ای جديد فراروی پزشکان قرار گرفته و بطور طبيعی بالاترين مدافع حقوق بيماران را ، پزشکان آنان به شمار آورده و متقابلاً آحاد جامعه را نسبت به تامين حقوق و منزلت طبيبان خويش حساس تر کرده است .
در اين چشم انداز، من اصلی ترين راهبردهای فائق آمدن بر چالش های پيش رو را در سه زمينه خلاصه می کنم:
١ - ضرورت پايبندی بيشتر اعضای جامعه پزشکی به "آموزه های اخلاقی و حرفه ای طب" (Professionalism)
٢ - ضرورت اتخاذ "رويکرد حقوق بشری" نسبت به امر سلامت و دفاع همه جانبه ی جامعه پزشکی از حقوق شهروندان در برخورداری از حداکثر سلامت جسمی، روانی، تامين اجتماعی و حقوق شهروندی .
٣ - ضرورت بررسی و اصلاح برنامه های درسی و آموزشی پزشکی از سوی دانشگاهها، در جهت جامعيت بيشتر و جامعه نگری آنها و پيش بينی سر فصل های مناسب در موضوعات اخلاق و حقوق پزشکی.
چهار اصل مشهور اخلاق پزشکی يعنی اصل احترام به استقلال و آزادی بيمار ( Autonomy )، اصل سودمندی ( Beneficence ) و اصل نازيانمندی ( Non - Maleficence ) و اصل عدالت ( Justice ) هم اکنون در سطح جهانی مورد تاکيد و استفاده جوامع پزشکی است.
علاوه بر اين اصول، رعايت سه ضرورت مهم اخلاقی و اجتماعی ديگر نيز اهميت يافته است :
اول، ضرورت بروز ارزشهای اخلاقی و اجتماعی در منش، رفتار و شخصيت پزشکان به صورت الگو .
دوم، ضرورت اعتماد بالای جامعه نسبت به پزشکان خود .
سوم، ضرورت رهبری فرهنگی و اخلاقی پزشک در اجتماع و دفاع او از حقوق بنيادين آحاد جامعه فارغ از هرگونه مرزبندی، تبعيض و تفاوت. ضرورتهای فوق از اين واقعيت ناشی می شود که طبق مطالعات سازمان جهانی بهداشت ( WHO ) در اين زمان، عوامل اجتماعی در پيدايش و يا کاهش بيماری ها نقش تعين کننده ای يافته است .
بر اين پايه تاثير عوامل ارثی و بيولوژيک در امر سلامت حدود 20 درصد، تاثير عوامل محيطی در حدود 10 درصد و نقش دستگاه مسئول بهداشت و درمان و اقدامات پزشکی در حدود 20درصد است، درصورتيکه نقش عوامل موثر اجتماعی در تامين سلامت ( Social determinants of health ) بيش از 50 درصد شده است .
از ميان عوامل اجتماعی موثربرسلامت، موضوع عدالت در تمامی وجوه جنسيتی، نژادی، قوميتی، مذهبی، آموزشی، فرهنگی، سياسی، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی- درمانی آن موضوعيت دارد . به اين ترتيب امروز تاثير ساختار مديريتی جامعه و ميزان برخورداری حاکميت ها از دموکراسی، مردمی بودن و مقبوليت حاکمان و رعايت اصول و موازين حقوق بشر و حقوق شهروندی بويژه "حق سلامت" بر کيفيت خدمات پزشکی و توزيع عادلانه منابع و امکانات تاثيری تعين کننده است .
در جهان کنونی، امر سلامت مانند آموزش و امنيت از جمله امور حاکميتی محسوب می شود و دولت ها نسبت به تامين بالاترين سطح سلامت برای آحاد شهروندان مسئوليت دارند و بايد پاسخ گو باشند . اينجاست که نقش بی بديل پزشک با توجه به اهميت اجتماعی پزشکان، حاکميتی بودن امر سلامت و محوريت انسان سالم در توسعه و پيشرفت کشورها خود را نشان می دهد .
انتظار جامعه از پزشکان خود اين است که با رويکردی علمی و اصلاح طلبانه ، مردمی و دموکراتيک و با جهت گيری دفاع از حقوق شهروندان، در روند احقاق حقوق تضييع شده جامعه و بيماران و اصلاح ساختارهای اجتماعی و نظام سلامت مسئولانه همکاری و مشارکت نمايند.
از جمله اين مسائل و حقوق عمومی که بايد به رفع آنها اهتمام کرد، می توان به اين موارد اشاره داشت :
١ . فقر و محروميت گسترده ناشی از تبعيض و بی عدالتی و سوء مديريت در سطح جامعه که منجر به آسيب ها و مشکلات گوناگون از جمله سوء تغذيه ، کوتاهی قد کودکان و آسيب های جسمی ، روانی و اجتماعی شده است .
٢ . عدم دسترسی برابر به خدمات سلامت که پديده سلامت عمومی را بعنوان يک امر به هم پيوسته در معرض مخاطره قرار داده است .
٣ . کيفيت نازل آموزش ، مديريت و ارائه خدمات در جنبه های مختلف تشخيص، درمان و پيشگيری .
٤ . ناکارآمدی بيمه های درمانی از نظر فراگيری، کميت و کيفيت و خدمات حمايتی .
٥ . ناکارآمدی ساختار نظام سلامت، تعدد مراجع اجرايی و برنامه ريزی و تداخل در وظايف و اختيارات دستگاههای مسئول .
٦ . شرايط نامطلوب اخلاقی و حقوقی در مناسبات اداری – مالی و انسانی خدمات سلامت، هزينه های کمر شکن دارو و درمان و فرهنگ عمومی و پزشکی جامعه .
حال بايد ديد چه مسائل و چالش هايی برای ايفای نقش موثر در اين فرايند وجود دارد؟
مسائل و چالش هايی که جامعه فرهيخته پزشکی کشور در جهت دفاع از حقوق بيماران و کمک به بهبود کيفيت خدمات سلامت با آن روبرو هستند، می توان در اين زمينه ها طبقه بندی کرد :
١ . ملاحظات مادی و حرفه ای ، انتظار می رود که پزشک با توجه به انتخاب آگاهانه و عاشقانه خود و سوگندی که برای وقف خويش برای نجات بيماران و سلامت جامعه خورده است ، از پرداختن هزينه های مادی ، اجتماعی و سياسی در اين راه انسانی و الهی دريغ نکند .
٢ . تاثيرپذيری از تبعيض و بيعدالتی نهادينه شده در فرهنگ عمومی و بی تفاوتی نسبت به اعمال آن در امور پزشکی از قبيل درجه بندی و خودی و غير خودی کردن شهروندان، تبعيض های جنسيتی، مذهبی و قوميتی در ارائه خدمات امور بهداشتی و درمانی و يا آموزشی و حقوق سياسی- اجتماعی که پزشکان به آنها نگاهی نو و مسئولانه داشته باشند.
٣ . سکوت و يا هم گرايی با حاکميت در ارتباط با نقض حقوق شهروندان، از قبيل عدم رعايت اصول رازداری پزشکی، نقض حقوق زندانيان در زمينه برخورداری از تغذيه، دارو و درمان، بهداشت جسمی و روانی و آزار و شکنجه که بايد در قبال آنها نقش فعالانه حرفه ای داشت .
٤. فقدان رويکرد حقوق بشری در مسائل پزشکی و عدم حضور آموزه های لازم اخلاقی و حقوقی در برنامه های آموزشی مدارس و دانشگاهها و دوره های بازآموزی کادر های پزشکی و پيراپزشکی که در اين زمينه ها سازمان نظام پزشکی نيز که موظف به دفاع همزمان از حقوق بيماران و جامعه پزشکی و همکاری در ارتقای نظام سلامت است بايد در سطح شورای عالی ، هيئت های مديره مناطق و سازمان اجرايی فعال شده و پاسخگوی مسئوليتهای اخلاقی، اجتماعی و قانونی خود باشد .
اين ها و مسائلی از اين دست می توانند به عنوان دستور کاری پزشکی در قبال چالش های اخلاقی و حقوقی شهروندی که جامعه ما با آنها روبه روست، به شمار آيند .
منبع:سلامت نیوز
مشاهده فایل ضمیمه
ماساژ پاها علائم سرطان را کاهش می‌دهد به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس به نقل از پایگاه خبری ساینس دیلی آمریکا، تحقیقات محققان دانشگاه میشیگان آمریکا حاکی است که ماساژ پاها به شیوه‌ای معین که از دوران فراعنه انجام می‌شود می‌تواند به بیماران سرطانی کمک کند تا علائم و عوارض این بیماری را تحمل کنند.
این تحقیقات با حمایت مالی موسسه ملی سرطان آمریکا انجام شده و در نشریه انجمن پرستاری انکولوژی این کشور به چاپ رسیده است.
محققان دریافتند که ماساژ بخشهای معینی از پاها می‌تواند به بهبود عملکرد اعضای فیزیولوژیک و غدد و بخشهای دیگر بدن منجر شود.
این تحقیقات از 385 زن انجام شد که تحت درمان شیمیایی یا درمان هورمونی در مراحل پیشرفته سرطان سینه قرار داشتند.
چهارشنبه 06 دی 1391
منبع:خبرگزاری فارس
مشاهده فایل ضمیمه
12 قلم ماده اولیه دارویی آماده رونمایی است وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشک گفت: 12 قلم از 300 قلم مواداولیه دارویی فراخوان داده شده آماده رونمایی است.
دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتگویی تصویری افزود: داروهایی که در کشور دراریم 1600 قلم هستند که 30 درصد آن ها مربوط به بیماران سرطانی و صعب العلاج است که تا به حال 14 قلم از آنها برای این بیماران تولید و رونمایی شده و به تولید انبوه رسیده است.
وی ادامه داد: آنچه مهم است اینست که مواد اولیه دارویی را تولید کنیم، هم اکنون فراخوان 300 قلم مواداولیه را داده ایم، همین هفته گذشته حدود 12 قلم از تولیدکنندگان این داروها آمادگی رونمایی خود را اعلام کردند.
وی اظهار داشت: با این روشی که پیش می رویم و برخی مواد واسط را هم از خارج می آوریم امید به تولید همه آنها را داریم و حمایت از تولید داخلی اساس کار ماست.
وزیر بهداشت افزود: شرکت های دارویی در معرض فشار هستند، هم ریالی که بایستی بدهند 135 درصد افزایش پیدا کرده است و هم مشکلات ارزی دارد. جلسه ای با سندیکاهای دارویی داشتیم که مشکلاتشات را گفتند و باید با کمک بانک مرکزی و وزارت صنایع آنها را حل کنیم و حداقل مشکلات ریالی شان برطرف شود.
٥ دی ١٣٩١
منبع:پایگاه خبری-اطلاع رسانی وب دا
مشاهده فایل ضمیمه