اخبار انجمن فروردین 1395

در خصوص ثبت مدارك براي صدور پروانه الكترونيكي

 

با توجه به مذاكرات انجام شده با مسئولين شركت پارديك و شركت نرم افزاري مهندس هراسي ، چنانچه همكاران براي ثبت اطلاعات در سامانه صدور پروانه اقدام ننموده اند مي توانند در فرصت باقيمانده با شركت طرف قرارداد مربوطه هماهنگي نمايند 

 

براي شركت پارديك با سركار خانم شعفي و براي شركت نرم افزاري مهندس هراسي  جهت گرفتن نوبت اسم داروخانه را به شماره

50002060050070  ارسال فرمايند .

 


مشاهده فایل ضمیمه